Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 333. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /5)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

 

Soru ve Cevaplar

"Nasıl ki, bir cisimde, neşvünemâ için tevessü meyli bulunur. O meyl-i tevessü ise çünkü dâhildendir vücut ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat eğer hariçte tevsi için bir meyil ise, o vücudun cildini yırtmaktır, tahrip etmektir, tevsi değildir." izah eder misiniz?

"Öyle de, İslâmiyetin dairesine Selef-i Salihîn gibi takvâ-yı kâmile kapısıyla ve zaruriyât-ı diniyenin imtisali tarikiyle dâhil olanlarda meylü’t-tevessü ve irade-i içtihad bulunsa, o kemâldir ve tekemmüldür." izah eder misiniz?

"Yoksa zaruriyâtı terk eden ve hayat-ı dünyeviyeyi hayat-ı uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile âlûde olanlardan olan o meylü’t-tevsi ve irade-i içtihad, vücud-u İslâmiyeyi tahrip ve boynundaki şer’î zincirini çıkarmaya vesiledir." izah eder misiniz?

"Vücud-u İslâmiyeyi tahrip ve boynundaki şer’î zincirini çıkarmaya vesiledir." Şer'i zinciri çıkarmak ne demektir? Bunlara dinden çıktı denilir mi, hak mezhep dışındakilerin durumu nedir?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 701

Sorularla Risale