Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 335. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /7)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." izah eder misiniz, dünyevileşen nazarla yanlış içtihatlara örnek var mıdır?

"Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." dünyevileşmekten maksat hadisata ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmak mıdır? Zira fennin, teknolojinin ve medeniyetin inkişafı semavi hakikatlerin açılımı için bir anahtar olmuyor mu?

"Şeriatın nazarı ise, evvelâ ve bizzat saadet-i uhreviyeye bakar; ikinci derecede, âhirete vesile olmak dolayısıyla, dünyanın saadetine nazar eder." izah eder misiniz, buradan Müslümanların geri kalmasının semavi bir hakikatten kaynaklandığı manası çıkar mı?

"Zaruret haramı helâl derecesine getirir." kaidesinin esası nereye dayanıyor, bu konuyu detaylıca açar mısınız?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 638

Sorularla Risale