Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 338. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /10)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Asırlara göre şeriatler değişir." bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

"Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?

"Hâtemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir ki; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?

"Hâtemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." hâl böyleyken, Hz. İsa'nın as yeniden nüzulünün hikmeti nedir?

"Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatler değişir." bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı İlahiden tavzif var. Buradaki farklılık ve değişim nasıl açıklanabilir?

"Ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur." izah edip, şer'i hükümlerin değişen ve değişmeyen kısımlarına örnek verir misiniz?

"Asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder." mezheplerin zuhuru ile resullere tabi olan nebilerin tavzifi aynı mantık ve muhteva içerisinde değerlendirilebilir mi?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 519

Sorularla Risale