Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 339. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /11)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Enbiya-yı sâlife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem şiddetli ve efkârca iptidaî ve bedeviyete yakın olduğundan, o zamandaki şeriatler, onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir." örneklerle izah eder misiniz?

"Hattâ bir kıt’ada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatler bulunurmuş..." müşahhas örneklerle izah eder misiniz?

"Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, mezhepler taaddüt etmiştir." toplumun bir seviyeye gelmesi ne anlama gelir ve bu mümkün müdür?

"Eğer, beşerin ekseriyet-i mutlakası, bir mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir." mezhepleri birleştirme projeleri neden kaynaklanmaktadır?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 613

Sorularla Risale