Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 340. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /12)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır..." Suyun beş muhtelif mizaçlı hastaya göre farklı farklı hükümler almasıyla ilgili tıbbi örnekler verip hakikate uygulayabilir miyiz?

"Ahkâm-ı İlâhiye, mezheplere hikmet-i İlâhiyenin sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir." izah eder misiniz?

"İmam-ı Şâfiîye ittibâ eden, ekseriyet itibarıyla Hanefîlere nisbeten köylülüğe ve bedevîliğe daha yakın olup,.." neden sadece bu mu, başka sebep ve hikmetler olabilir mi?

Medeniyet dünyayı bir köy hükmüne getirip iletişim imkânları ile bedeviyet ve medeniyet seviyesi birbirine yaklaştığından, Fatiha okunmaması konusunda Şafiiler de Hanefiler gibi hareket edebilirler mi?

"Şâfiî mezhebine göre, kadına temasla abdest bozulur." mess-i nisvan ihtilafının kaynağı; peygamber efendimizin(a.s.m) namaz kılarken Hz. Aişe validemizin kanayan bir uzvuna temasla, Efendimiz(a.s.m) abdest alarak namazı iade etme meselesi olarak biliyoruz, doğru mudur?

Doğu ile Batı arasında eskisi gibi fark görünmüyor. Fıkhi kaidelerin, mezheplere göre güncellenmesi, revize edilmesi mümkün müdür?

Mizan-ı Şa’rânî hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Orada mezhep farklılıkları ile ilgili hikmetlerden birkaç misal verir misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 531

Sorularla Risale