Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 341. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /13)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Yâ Resulallah, nasıl olur ki Ashab-ı Kehfin köpeği, senin ashabınla beraber Cennete girsin? O Cennette, ben Cehennemde revâ mıdır bu? O Kehf Ashabının köpeği, ben senin ashabının..." bu cümleleri açar mısınız, Mevlânâ Câmî hakkında bilgi verir misiniz?

Sahabeler bahsine serlevha edilen Fetih Sûresi 29. ayetini ve devamını tefsir edebilir misiniz?

"Bid’aların revacı hengâmında ehl-i iman ve takvâdan bir kısım suleha, Sahâbe derecesinde veya daha ziyade efdal olabilir." bu husustaki hadisler hangileridir, konu ile ilgili örnek verir misiniz?

"Enbiyadan sonra nev-i beşerin en efdali Sahâbe olduğu, Ehl-i Sünnet ve Cemaatin icmâı" deniliyor. Burayı açıp, diğer mezheplerdeki farklı kanaatlerden örnek verir misiniz?

"O rivâyetlerin sahih kısmı fazilet-i cüz’iye hakkındadır." cüz'i fazilet konusunu açar mısınız?

"Cüz’î fazilette ve hususî bir kemâlde, mercuh, râcihe tereccuh edebilir." bu kaideyi genişçe açar mısınız?

"Sûre-i Fethin âhirinde sitayişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur’ân’ın medih ve senâsına mazhar olan Sahâbelere, fazilet-i külliye nokta-i nazarında yetişilemez." örneklerle izah eder misiniz?

 

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 536

Sorularla Risale