Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 343. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /15)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." bunun sebebi hayır ile şerrin, sıdk ile kizbin arasındaki mesafe midir?

"Sahâbeler, ekseriyet-i mutlaka itibarıyla, kemâlât-ı insaniyenin en âlâ derecesindedirler." buradan istisnalar olduğu mu anlaşılmalı?

"Kizb ve şer ve bâtılın dellâlı ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab..." Müseylime-i Kezzap kimdir, burada mevzu edilmesinin ana gayesi nedir?

"Fıtraten hissiyât-ı ulviye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahate meyyal olan Sahabeler,.." buradaki "fıtraten" kelimesini açar mısınız, bu vasıflara sahabelerden örnek verir misiniz?

"Sahabeler elbette ihtiyarlarıyla kizb ve şerre ellerini uzatıp Müseylime derekesine düşmemişler." sahabeler melek midir?

"Habibullahın (a.s.m.) âlâ-yı illiyyîn-i kemâlâtındaki makamına bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle o tarafa koşmak, mukteza-yı seciyeleridir." hata, kusur ve günahları olan sahabeleri nasıl mütalaa edeceğiz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 441

Sorularla Risale