Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 345. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /17)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Nübüvvetin velâyete nispeti, güneşin ayn-ı zâtı ile, âyinelerde görülen güneşin misali gibidir." bu misali açar mısınız?

"Velâyet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkıyet -ki Sahâbelerin velâyetidir- bir velî kazansa, yine saff-ı evvel olan Sahâbelerin makamına yetişmez." izah eder misiniz?

Kaç çeşit velayet vardır, konu hakkında bilgi verir misiniz?

"İçtihatta, yani istinbat-ı ahkâmda, yani Cenâb-ı Hakkın marziyâtını kelâmından anlamakta, Sahâbelere yetişilmez..." Birinci Vechi genel olarak izah eder misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 386

Sorularla Risale