Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 346. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /18)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Sahâbelerin kurbiyet-i İlâhiye noktasındaki makamlarına velâyet ayağıyla yetişilmez..." Buradaki velayet sadece tarikat ve tasavvuf yolu mudur? Buradaki yakınlık manasını açar mısınız? Allah her şeye her şeyden yakın olduğuna göre, velayet yollarındaki budiyet ve meşakkat nasıl anlaşılabilir? Diğer irşat yollarının da kurbu ve budu var mı?

"Seyr-i enfüsî ve seyr-i âfâkî bu suretle cereyan ediyor." bu kavramları izah eder misiniz, bu muhteva sahabelerde yok muydu?

"Acaip harikaları çok ise de..." Velayette acayip harikaların olması ne demektir, bunlar neler olabilir, sahabe mesleğinde neden cereyan etmiyor?

"Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar, nefs-i emmâreyi öldürürler." nefsin ölmesi konusunu açar mısınız, o zaman melek gibi olunmaz mı?

Nefsi zafiyete uğratmadan terbiye ederek hizmette sevk etmek; daha efdal olarak nazara veriliyor. Bunun da sahabe mesleği olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

"Fenâ-i nefisten sonra ubûdiyet-i evliya besâtet peydâ eder." izah eder misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 305

Sorularla Risale