Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 349. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /21)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Tarikatler hakikatlerin yollarıdır." izah eder misiniz, hangi tarikatler, hakikatlerin yollarıdır?

"Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübrâ iddia olunan tarik-i Nakşibendî..." Nakşibendî tarikatının mesleği nedir ki bu şekilde bir tavsifatla methediliyor?

"Tarik-i Nakşi’de dört şeyi bırakmak lâzım..." bu hakikaten mümkün müdür ve tavsiye edilebilecek bir hakikat midir?

"Eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı, bütün mâsivâyı terk, hattâ esmâ ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenâb-ı Hakkın zâtına rapt-ı kalb etmek lâzım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi, pek çok vazifedar letâifi ve hasseleri vardır." izah eder misiniz?

"İnsan-ı kâmil odur ki, bütün o letâifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tarik-i ubudiyette hakikat canibine sevk etmekle, Sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi, letâif askerleriyle kahramanâne maksada yürüsün." izah eder misiniz?

"Yoksa kalp, yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medar-ı iftihar değil, belki netice-i ıztırardır." izah eder misiniz? Tarikat yolu ile gidenler muztar mıdır?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 229

Sorularla Risale