Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler: 350. Bölüm (Yirmi Yedinci Söz /22)

Sohbetin Tamamı

 

 


 

Soru ve Cevaplar

"Sahâbelere karşı iddia-yı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medar-ı bahs etmek nedendir? Hem müçtehidîn-i izâma karşı müsâvat dâvâ etmek neden ileri geliyor?" zamanımızda bunu çok görüyoruz, sebebi nedir, suali açar mısınız?

"Bir kısmı, sâfi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, bazı ehâdisi görmüşler; şu zamanda ehl-i takvâ ve salâhati teşvik ve terğib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler." bu grubun uyanma olasılığı yüksek olduğundan üstad muhalefet etmiyor, doğru mu? Bir de teşvik tarzında da olsa, sahabeye üstünlük taslamak haddi aşmak olur değil mi?

"Diğer kısım ise, gayet müthiş, mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini, müçtehidîn-i izâma müsâvat dâvâsı altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini, Sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar." izah eder misiniz?

Müçtehitlere denklik iddiasında bulunanların hastalığının, ibadetsizlik ve sefahet olduğu ifade ediliyor, izah eder misiniz?

"İşte, bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezâhibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu dâvâları ne kadar çürük, ne kadar esassız..." kavl-i leyyinden biraz uzak bu ifadelerin kullanılması ile birlikte açar mısınız?

"O kısım ehl-i dalâlet baktılar ki, müçtehidînlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki, yalnız nazariyât-ı diniyedir. Hâlbuki bu kısım ehl-i dalâlet, zaruriyât-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar..." devamıyla izah eder misiniz?

Dosyalar

İndirmek için sağ tıklayıp farklı kaydeti seçiniz.

Sohbetin Tamamı - (Yüksek Kalite) WMV
Sohbetin Tamamı - WMV
Sohbetin Tamamı - MP4
Sohbetin Tamamı - MP3

OKUNMA: 232

Sorularla Risale