Ana Sayfa

Sorularla Risale

EMR-İ İTİBARÎ

Sağ, sol, ön, arka, büyük, küçük gibi şeylerin müstakil varlıkları yoktur. Yani, bunlar mahluk değillerdir. Sağ kol da, sol kol da mahluktur, ama sağ ve sol mahluk değillerdir. İnsanoğlu bedeninin bir tarafını sağ, diğerini sol olarak itibar etmiş, onlara bu isimleri vermiştir; aksi de olabilirdi.

Kaya çakıldan büyüktür ve her ikisi de mahlûktur, ama büyük diye bir mahlûk yoktur. Nitekim, o büyük dediğimiz kaya, dağa nispet edildiğinde küçük olur.

Apartmanın ikinci katı birincinin üstünde, ama üçüncünün altındadır.

OKUNMA: 2667

Sorularla Risale