Ana Sayfa

Sorularla Risale

KUVVET

Kuvvet ve kudret kelimeleri çoğu zaman birbiri yerinde kullanılmakla birlikte aralarında az da olsa bir fark vardır. Kuvvetin zıddı zaaf, kudretin zıddı ise aczdir. Meselâ, güçlü-kuvvetli bir insan, zayıf değildir ama nice konularda acizdir. Gündüzün ilerleyişini durduramaz, gençliğine “Dur gitme!” diyemez.. vs.

Bak: Kudret

OKUNMA: 2226

Sorularla Risale