Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 10. Bölüm: Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı 4. Sır

Ondördüncü Lem'a' nın İkinci Makamından, Besmelenin Sırlarından Döndüncü Sır ile alakalı sorular cevaplanıyor:
1. Hitab-ı iyyakena’büdü demekle, herkese kâfi gelmeyen; kesret-i mahlukatta ki vahidiyet tecellisini nasıl anlamalıyız?
2. Hatem-i Rahmaniyetin içerisinde gösterilen sikke-i ehadiyete birkaç örnek verilebilir mi?
3. Herkes her mertebede iyyakena’büdü ve iyyakenestain diyebilir mi? İzah edebilir misiniz?
4. Kur-an’ı Kerimin; en dakik bir cüziden bahsetmesinin sebebi, zahir bir surette hatem-i ehadiyetin herkes tarafından görülmesidir. Hakikaten herkes her cüzide bu hatemi okuyabilme özelliğine sahip midir?
5. Sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek için ve kalpleri celp etmek için o sikke-i ehadiyet içerisinde rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Cümlesinden neler anlamalıyız?
6. İyyakena’büdü ve iyyakenestain’ deki hakiki hitaptan maksat nedir? bu hitabın hakikisi olduğu gibi, surisi de olabilir mi?
7. Besmelenin, fatihanın fihristesi ve Kur’an’ın mücmel bir hülasası olması, ne demektir? Bu hülasalığın; kesret içinde tecelli eden ehadiyet hakikati ile münasebeti var mıdır? Var ise nasıldır?
 

* * * 

1. Hitab-ı iyyakena’büdü demekle, herkese kâfi gelmeyen; kesret-i mahlukatta ki vahidiyet tecellisini nasıl anlamalıyız?İndirmek için tıklayın... 

2. Hatem-i Rahmaniyetin içerisinde gösterilen sikke-i ehadiyete birkaç örnek verilebilir mi?İndirmek için tıklayın... 

3. Herkes her mertebede iyyakena’büdü ve iyyakenestain diyebilir mi? İzah edebilir misiniz?
İndirmek için tıklayın... 

4. Kur-an’ı Kerimin; en dakik bir cüziden bahsetmesinin sebebi, zahir bir surette hatem-i ehadiyetin herkes tarafından görülmesidir. Hakikaten herkes her cüzide bu hatemi okuyabilme özelliğine sahip midir?İndirmek için tıklayın... 

5. Sikke-i ehadiyete nazarları çevirmek için ve kalpleri celp etmek için o sikke-i ehadiyet içerisinde rahmet sikkesini ve rahimiyet hatemini koymuştur. Cümlesinden neler anlamalıyız?
İndirmek için tıklayın... 

6. İyyakena’büdü ve iyyakenestain’ deki hakiki hitaptan maksat nedir? bu hitabın hakikisi olduğu gibi, surisi de olabilir mi?İndirmek için tıklayın... 

7. Besmelenin, fatihanın fihristesi ve Kur’an’ın mücmel bir hülasası olması, ne demektir? Bu hülasalığın; kesret içinde tecelli eden ehadiyet hakikati ile münasebeti var mıdır? Var ise nasıldır?
İndirmek için tıklayın... 

Sohbetin Tamamıİndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 8013

Sorularla Risale