Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 11. Bölüm: Ondördüncü Lem'anın İkinci Makamı 5. Sır

Ondördüncü Lem'a' nın İkinci Makamından, Besmelenin Sırlarından Beşinci Sır ile alakalı sorular cevaplanıyor:

1. Bir kısım ehli tarikatın “Muhakkak ki Allah, insanı Rahmân sûretinde yaratmıştır.” hadis-i şerifini, akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen tarzdaki tefsirleri nasıldır?
2. İnsan simasında, küre-i arz simasında ve kâinat simasında; niçin diğer isimler değil de hep ism-i Rahmanın tezahürü nazara veriliyor?
3. Niçin diğer mahlukata göre insan, ism-i Rahmanı tamamıyla gösterir bir mahiyettedir?
4. Vahdet-ül vücudun, mutedil kısmının, “la mevcude illa hu” demesiyle, insanın sima-i manevisinin münasebetini nasıl anlamalıyız?
 

* * * 

1. Bir kısım ehli tarikatın “Muhakkak ki Allah, insanı Rahmân sûretinde yaratmıştır.” hadis-i şerifini, akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen tarzdaki tefsirleri nasıldır?İndirmek için tıklayın... 

2. İnsan simasında, küre-i arz simasında ve kâinat simasında; niçin diğer isimler değil de hep ism-i Rahmanın tezahürü nazara veriliyor?İndirmek için tıklayın... 

3. Niçin diğer mahlukata göre insan, ism-i Rahmanı tamamıyla gösterir bir mahiyettedir?İndirmek için tıklayın... 

4. Vahdet-ül vücudun, mutedil kısmının, “la mevcude illa hu” demesiyle, insanın sima-i manevisinin münasebetini nasıl anlamalıyız?İndirmek için tıklayın... 

Sohbetin Tamamıİndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 7199

Sorularla Risale