Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 22. Bölüm: Beşinci Söz

1. En zayıf, en aptal hayvanların en iyi beslenmesi ve en aciz ve en nazik mahlukların en iyi rızkı yemeleri Rezzakiyet kanunu içerisinde örnek olarak veriliyor. İnsanlar için bu misal genel bir kaide olur mu?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

2. "Vasıta-i Rızk-ı helal" nedir? "Vasıta-i Rızk-ı haram" da var mıdır? İzah eder misiniz?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

3. Vasıta-i rızk-ı helalin ihtiyar ve iktidar ile olmadığı acz ve zaaf ile doğru orantılı olduğu anlatılıyor. Acaba burada tembellik ve yanlış tevekkül anlaşılmaz mı?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

4. "İnsanın ibadet için yaratıldığını, fıtratı ve manevî cihazatı gösteriyor." cümlesini açıklar mısınız?İndirmek için tıklayın...

Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

5. İnsanın hayat-ı manevîye ve uhreviyesine lazım olan; "İlim, iftikar, tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmünde olmasını" nasıl anlamalıyız?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

6. İnsanın nazlı ve niyazlı bir abd olması ne demektir? Makam-ı naz ve makam-ı niyazı mukayese eder misiniz?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

6. Mükerrem ve muhterem misafir arasında fark var mıdır?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın...


 

Sohbetin Tamamı
İndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 3795

Sorularla Risale