Ana Sayfa

Sorularla Risale

Sorularla Sözler - 32. Bölüm: Dokuzuncu Söz

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının Dokuzuncu Söz isimli risalesinden sorular cevaplanmaya devam edilmektedir. Bu bölümde cevaplanan sorular:

1. Beşinci nüktede insanın fıtraten gayet zayıf ve aciz olduğu anlatılıyor. Başka yerlerde ise eşref-i mahlukat, halife-i ruy-i zemin ve mükerrem bir mahluk olduğu ifade ediliyor. Bu iki farklı değerlendirmeyi nasıl yorumlarsınız?
2. Bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına Allah’a takim etme ifadesinde;
a- Bütün mahlukatın tahiyyat ve salavatı ifade etmesi nasıl oluyor?
b- Bunların tamamını herkes Allah’a bihakkın takdim edebilir mi? Kendi hesabına takdimi nasıl anlamalıyız?
3. Akşam namazı, nasıl Resul-i Kibriyanın Risaletine şehadet etmek manasına geliyor?
4. Akşam namazının, "bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet olduğunu" izah edebilir misiniz?
5. Bu âlemin Malik-i hakikisinin, gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle çevirmesini bir iki misalle izah eder misiniz?
 

* * *


 

Beşinci nüktede insanın fıtraten gayet zayıf ve aciz olduğu anlatılıyor. Başka yerlerde ise eşref-i mahlukat, halife-i ruy-i zemin ve mükerrem bir mahluk olduğu ifade ediliyor. Bu iki farklı değerlendirmeyi nasıl yorumlarsınız?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

Bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına Allah’a takim etme ifadesinde;
a- Bütün mahlukatın tahiyyat ve salavatı ifade etmesi nasıl oluyor?
b- Bunların tamamını herkes Allah’a bihakkın takdim edebilir mi? Kendi hesabına takdimi nasıl anlamalıyız?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

Akşam namazı, nasıl Resul-i Kibriyanın Risaletine şehadet etmek manasına geliyor?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

Akşam namazının, "bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet olduğunu" izah edebilir misiniz?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

Bu âlemin Malik-i hakikisinin, gece ve gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sahifeleri gibi suhuletle çevirmesini bir iki misalle izah eder misiniz?İndirmek için tıklayın...
Soru ve cevabı okumak için tıklayın... 

Sohbetin Tamamıİndirmek için tıklayın...

OKUNMA: 4962

Sorularla Risale